Dr.sc. Ivor Janković

Znanstveni savjetnik, Institut za antropologiju, Zagreb, Hrvatska

Znanstveni interes: Proučavanje evolucije hominina, bioloških i kulturnih adaptacija i geografske rasprostranjenost i ljudskih populacija, s naglaskom na vrijeme srednjeg i kasnog pleistocena.

Publikacije: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/21477

Dr.sc. Mario Novak

Znanstveni suradnik, Institut za antropologiju, Zagreb, Hrvatska

Znanstveni interes: bioarheologija, paleopatologija, drevna DNA, analiza stabilnih izotopa

Publikacije: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/22026

Dr.sc. Barbara Cvitkušić

Znanstveni suradnik, Institut za antropologiju, Zagreb, Hrvatska

Znanstveni interes: Prapovijesna arheologija. Prapovijesna umjetnost. Interdisciplinarno proučavanje razvoja simbolike i simboličke svijesti prapovijesnih populacija.

Publikacije: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/24468

Darko Komšo

Ravnatelj, Arheološki muzej Istre, Pula, Hrvatska

Znanstveni interes: arheologija Istarskog poluotoka, mezolitik, stijenska umjetnost

Publikacije: https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|Darko%20Kom%C5%A1o|text|profile

Dr.sc. Siniša Radović

Znanstveni suradnik, Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, Zagreb, Hrvatska

Znanstveni interes: arheozoologija, pleistocenska fauna

Publikacije https://www.bib.irb.hr/profile/23376

Sanjin Mihelić

Ravnatelj, Arheološki muzej u Zagrebu, Hrvatska

Znanstveni interes: muzeologija, prezentacija nalazišta

Publikacije https://www.bib.irb.hr/pretraga?operators=and|sanjin%20miheli%C4%87|text|profile

Dr.sc. Nikola Vukosavljević

Docent, Filozofski fakultet u Zagrebu, Odsjek za arheologiju, Hrvatska

Znanstveni interes: litička tehnologija, gornji paleolitik, mezolitik, arheomalakologija

Publikacije: https://www.bib.irb.hr/pregled/profil/29731

Dr. rer. nat. Zlatko Perhoč

Predavač, Ministarstvo obrazovanja, Rheinland-Pfalz, Njemačka

Znanstveni interes: prapovijesna arheologija, petroarheologija, geologija.

Publikacije: https://independent.academia.edu/ZlatkoPerhoč

James Ahern, Ph.D

Redoviti profesor, Sveučilište u Wyomingu, SAD

Znanstveni interes: bioantropologija lovaca-skupljača

Publikacije: https://www.researchgate.net/profile/Jim-Ahern

Rory Becker, Ph.D

Docent, Sveučilište Istočni Oregon, SAD

Znanstveni interes: zemaljska rezistentna tomografija (ERT)

Publikacije:

Emanuela Cristiani, Ph.D

Docent, Sveučilište Sapienza u Rimu, Italija

Znanstveni interes: analiza koštanih alatki

Publikacije: https://www.researchgate.net/profile/Emanuela-Cristiani

Marco Peresani, Ph.D

Docent, Odjel humanističkih znanosti, Sveučilište u Ferrari, Italija

Znanstveni interes: litička analiza, prijelaz srednjeg na gornji paleolitik, kasnoglacijalne i ranoholocenske dinamike naseljavanja lovačko-sakupljačkih populacija u Alpama i središnjoj Italiji.

Publikacije: https://orcid.org/0000-0001-6562-6336

Federica Fontana, Ph.D

Docent, Odjel humanističkih znanosti, Sveučilište u Ferrari, Italija

Znanstveni interes: litička tehnologija, obrasci naseljavanja, socijalna organizacija i pogrebne prakse kasnopaleolitičkih i mezolitičkih populacija, alpska i planinska arheologija

Publikacije: https://docente.unife.it/federica.fontana/pubblicazioni

Ron Pinhasi, Ph.D

Redoviti profesor, Sveučilište u Beču, Austrija

Znanstveni interes: genetika

Publikacije: https://orcid.org/0000-0003-1629-8131

Stefano Benazzi, Ph.D

Redoviti profesor, Sveučilište u Bologni, Dipartimento di Beni Culturali, Ravenna, Italija

Znanstveni interes: bioantropologija pleistocenskih populacija

Publikacije: https://orcid.org/0000-0003-4305-6920

Lia Vidas

Doktorand, Institut za antropologiju, Zagreb, Hrvatska

Znanstveni interes: arheologija pleistocena, paleolitički lovci-skupljači, arheozoologija

Publikacije:  https://www.bib.irb.hr/profile/40204

Tihomir Percan, Arheolog konzervator, Hrvatski restauratorski zavod, Hrvatska