Usavršavanja i analize

Tijekom svibnja, članovi projekta posvetili su se usavršavanju svojih znanja i vještina posjetima našim inozemnim suradnicima. Doktorandica Lia Vidas odradila je dio ZooMS analiza u Bones Lab-u (Dipartimento di Beni Culturali, Università di Bologna) pod vodstvom prof. dr. Stefana Benazzija. Suradnica dr.sc. Barbara Cvitkušić je u suradnji s dr. Emanuelom Cristiani (Sapienza Università di Roma) radila na analizama koštanih oruđa s naših lokaliteta, a voditelj projekta, dr.sc. Ivor Janković posjetio je prof.dr. Rona Pinhsija (Universität Wien) gdje je usavršavao znanje o analizama drevne DNA.

Share this Post